Göstrolling

Göstrolling fungerar bra att kombinera med vertikalfiske. Vid morgonfiske på sommaren brukar jag börja med trolling fram till 9-tiden, och fortsätter sedan med vertikalfiske till 12
tiden. Vid eftermiddagspass är det tvärtom och jag avslutar med trolling. Eftersom det är ett begränsat område som går att trollingfiska på i Väster-sjön så krävs det ganska snäva 180 gr vändningar i båda ändar av djupbranten för att "hålla sig på banan". Därför föredrar jag att endast trollingfiska på en sida. Fiskekortet medger trolling med 3 spö per fiskande, och om det är två i båten brukar jag fiska med upp till 5 spöparavaner på högersidan och ev ett utanför båten på vänstersidan.

Om man gör snäva svängar med tre paravaner eller mer per sida kommer innersidan att praktiskt taget stanna vilket kan få paravanen att haka upp sig när linan sträcks igen. Då slutar den att dra utåt och trasslar ihop sig med närmast innanför.
Paravanerna i yttersvängen kan börja gå på en linje när farten ökar och risken är stor att de hakar i varandra om betena fiskar på olika djup. Så därför fungerar det bäst med många beten på en sida och man kan starta huvudmotorn och göra en snabbvändning åt samma sida som betena går. Istället för att gå ihop så sprider sig para-vanerna under vändningen och man är snabbt tillbaka på kontrakurs.

När det gäller avkopplande fiske tycker jag detta är det absolut bästa fiske som finns. Tidiga morgnar på sommaren eller vindstilla dagar på hösten. Bara ett lågt och nästan ohörbart hummande från elmotorn.
Jag använder numera både en frontmonterad och en akter-monterad 54 lbs elmotor. Den aktre elmotorn kan jag snabbt och enkelt koppla ihop med styrningen till huvudmotorn och på så vis kunna utnyttja den senares autopilot.
Göstrolling och vertikalfiske är det fiske som jag satsar mest på.

Ett bra gösfiske i Västersjön bör man kunna förvänta sig i andra halvan av maj. När det gäller sommarfiske på gös kan jag erbjuda fiskeguidning antingen som morgon- eller kvällspass på 6-8 timmar. Mitt på dan brukar det vara för varmt för att fiska när det är soligt och fisket är väldigt trögt då också. Fiskepass mellan soluppgång och kl 12.00 samt kl 16.00 till solnedgång är mest givande enl min mening.

Vissa somrar är gösfisket under juli månad helt omöjligt. Det spelar ingen roll om man vertikalfiskar eller göstrollar. Jag har upplevt två sådana somrar. 2013 var den senaste.