Havsfiske

Kommer inte att vara aktuellt f.n. För fiskeguidning utanför "inre fart"och "fart område D", 6 nautisk mil utanför baslinjen krävs Fartygsbefäl VII utbildning som är en 26 v högskoleutbildning på Chalmers Göteborg eller Sjöbefälsskolan Kalmar. Jag kommer bara att nöja mej Fartygsbefäl VIII t. v. som ger mig behörighet att guida i sjöar, längs kusten till 6 nautisk mil utanför baslinjen och Öresund på svenskt vatten. Om intresset för min fiskeguidning blir tillräckligt stor kommer jag ev skaffa nödvändig kompetens även för havsfisket.