Spinnfiske

Norr om Kullens fyr och vidare norrut på Västkusten börjar havsöring-fisket inte förrän 1 april. Jag har bara erfarenhet av havsöringfiske i Laholmsbukten ännu. Norra sidan av Bjärehalvön (Båstad och västerut) har hittills varit en stor besvikelse. Inte en enda havsöring hittills på alla försök. Norra sidan av Laholmsbukten har däremot varit mycket bra från Grötvik och vidare västerut mot Tylösand. Laxvik söder Halmstad har också varit mycket bra de två senaste säsong-erna.