Vertikalfiske

Vertikalfiske och trolling efter gös är det som jag ägnat mej mest åt sedan vi skaffade båt för fem år sedan. Fisket har nästan uteslutande skett i Västersjön uppe på Hallandsåsen i norra Skåne. Sjön ligger söderut från Laholm ca 25 min färdväg med bil.

Sjön är på ca 500 ha och har ett största djup på 12 m. På djupkartan kan man se att det djupa området i mitten har en distinkt brant på såväl norra, östra och södra sidan. Det är utmed dessa branter som man oftast hittar de bästa plats-erna för gösfiske. Favorit-platserna där gösen står tätt varierar från år till år, och det tar alltid lite tid innan bitarna faller på plats vid en ny säsong.


Västersjön är en fantastisk plats att besöka. Från båt-bryggorna vid rampen får man lätt ett intryck av att ha för-flyttats till Norrland när man ser Hallandsåsen i norr. Även solen har sina fläckar, tyvärr så är den ganska torkkänslig. Vattennivån sjunker snabbt vid längre torka på sommaren. Detta är ett problem för de som treilar båten dit. Det hjälper inte att backa ut längre, djupet förändras inte nämnvärt förrän man kommer ca 50 m längre ut (fast då kommer man inte upp igen!!!).

När Västersjön sinat har jag sökt mej till Finjasjön i Hässleholm ca 8 mil söderut från Laholm. Även denna sjö verkar vara känslig för allt för lite sommarregn, men från naturrampen vid Finja k:a har jag alltid kunnat sjösätta hittills. Min erfarenhet av denna sjö är dock fortfar-ande begränsad.

Ett bra gösfiske i Västersjön bör man kunna förvänta sig i andra halvan av maj. När det gäller sommarfiske på gös kan jag erbjuda fiskeguidning antingen som morgon- eller kvällspass på 6-8 timmar. Mitt på dan brukar det vara för varmt för att fiska när det är soligt och fisket är väldigt trögt då också. Fiskepass mellan soluppgång och kl 12.00 samt kl 16.00 till solnedgång är mest givande enl min mening.

Vissa somrar är gösfisket under juli månad helt omöjligt. Det spelar ingen roll om man vertikalfiskar eller göstrollar. Jag har upplevt två sådana somrar. 2013 var den senaste.